Jungiansk psykoterapi Karolina Nørby

Jeg har igennem de sidste mange år beskæftiget mig med at hjælpe mennesker i krise. Mit primære teoretiske ståsted er den jungianske psykoanalytiske tradition. Jeg har tidligere praktiseret psykoterapi inden for den humanistiske og den eksistentielle psykologiske rammer. Jeg er yderligere Seniorkandidat ved C.G. Jung Instituttet i København.

Min baggrund

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag. i engelsk, og engelsk sprog, litteratur og kultur har igennem den første halvdel af mit voksenliv været min store interesse. Jeg har efterfølgende læst integreret sundhedsvidenskab og er cand. scient. i integreret sundhedsvidenskab fra University of Central Lancashire, England.

Som en del af min kandidatafhandling på University of Central Lancashire har jeg udarbejdet en unik model for hvordan jungiansk analyse og psykoterapi kan kombineres med komplementær medicin. Denne undersøgelse blev udgivet i 2016 som bog på Wissenchaftlicher Verlag Berlin.

 

Min tilgang til dig som klient kendetegnes grundlæggende af empati og ønsket om at forstå dig på et dybt plan.

Empati er forudsætningen for, at jeg er i stand til at lytte og skabe en følelsesmæssige forståelse af dig, hvilket er en af de væsentligste forudsætninger for udfaldet af psykoterapi.

Den amerikanske psykoanalytiker Heinz Kohut betegner empati som en nærende grundsubstans i relationen mellem terapeut og klient, der skaber tillid og følelsesmæssig kontakt.

Jeg brænder inderligt for den dybdegående terapeutiske proces – en proces, som kan være med til at hele og skabe forandringer i dit liv.

Jeg glæder mig til at møde dig.

 

Stress

Depression

Angst

Sorg

Jungiansk Analyse

Udvikling

Krise

Drømmegrupper