Jungiansk analytiker og psykoterapeut Karolina Nørby

Jeg har igennem de sidste mange år beskæftiget mig med at hjælpe mennesker i krise. Mit primære teoretiske ståsted er den jungianske psykoanalytiske tradition. Jeg har tidligere praktiseret psykoterapi inden for den humanistiske og den eksistentielle psykologiske rammer.

Min baggrund

Jeg er jungiansk analytiker, uddannet på C.G. Jung Instituttet i København. Den seksårige uddannelse omfatter, blandt meget andet, minimum 300 timer af egenanalyse. Jeg afsluttede uddannelsen med en afhandling om narcissisme og dens indflydelse på den livslange udviklingsproces – individuationen. Jeg har yderligere beskæftiget mig med de forskellige variationer af narcissistiske parforhold/ kollusioner, set ud fra et jungiansk og psykodynamisk perspektiv.

Jeg er medlem af DSAP (Dansk Selskab for Analytisk Psykologi), IAAP (International Association of Analytical Psychology) samt DPFO (Dansk Psykoterapeutforening).

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag. i engelsk, og engelsk sprog, litteratur og kultur har igennem den første halvdel af mit voksenliv været min store interesse. Jeg har efterfølgende læst integreret sundhedsvidenskab og er cand. scient. i integreret sundhedsvidenskab fra University of Central Lancashire, England.

Som en del af min kandidatafhandling på University of Central Lancashire udarbejdede jeg en unik model for hvordan jungiansk analyse og psykoterapi kan kombineres med komplementær medicin. Denne undersøgelse blev udgivet i 2016 som bog på Wissenchaftlicher Verlag Berlin.

Min tilgang til dig som klient kendetegnes grundlæggende af empati og ønsket om at forstå dig på et dybt plan.

Empati er forudsætningen for, at jeg er i stand til at lytte og skabe en følelsesmæssige forståelse af dig, hvilket er en af de væsentligste forudsætninger for udfaldet af psykoterapi.

Den amerikanske psykoanalytiker Heinz Kohut betegner empati som en nærende grundsubstans i relationen mellem terapeut og klient, der skaber tillid og følelsesmæssig kontakt.

Jeg brænder inderligt for den dybdegående terapeutiske proces – en proces, som kan være med til at hele følelsesmæssige sår og skabe positive forandringer i dit liv.

Jeg glæder mig til at møde dig.

 

stress psykoterapi

Stressbehandling København

psykoterapi mod depression

Depression

angst psykoterapi

Angst

sorg psykoterapi

Sorg

jungiansk analyse

Jungiansk Analyse

udvikling jungiansk psykoterapi

Udvikling

krise psykoterapi

Krise

drømmegrupper psykoterapi

Drømmegrupper