Depression

Depression gør ondt. Den er tyven der stjæler din glæde, det urolige sind der holder dig vågen nat efter nat. Den er som en dæmon som kun du kan se, mørket som kun er synligt for dig.

Alle der har været ramt af depression, ved at den kan medføre lammende angst, stærk utilfredshed, følelser af tomhed og fortvivlelse. Alt håb og livslyst forsvinder og erstattes af udmattelse over den konstante glædesløshed og skuffelse over ikke af kunne opleve den eftertragtede lykkefølelse.

De fleste er parate til at gøre hvad som helst for at komme ud af tilstanden. Men ironisk nok ser det man gør, ikke ud til at hjælpe – i hvert fald ikke i ret lang tid ad gangen. Tankerne begynder at køre i ring, og man leder efter en dybere mening og forklaring på at man skal have det så dårligt. Hvis man ikke kan finde et tilfredsstillende svar, bliver man endnu mere afmægtig og desperat. Til sidst bliver man måske overbevist om at det er én selv der er noget galt med.

Man hvad nu hvis det ikke er noget ”galt” med dig?

Hvad nu hvis du, som mange mennesker der lider af depression, er offer for dine egne fornuftige, nærmest heltemodige, anstrengelser for at kæmpe dig fri – som når man kæmper for at slippe ud af kviksand, og anstrengelserne blot fører til at man bliver trukket længere ned? Findes der en anden vej ud af smerten og lidelsen?

At arbejde med symptomerne på depression: lyt til din krop og sjæl

Vores vane med straks at række ud efter medicinglasset for at lindre symptomerne af ubehag, nedtrykthed, smerte, mm. afspejler en udbredt opfattelse af symptomer som nogle frygteligt ubehagelige trusler mod vores mulighed for at leve livet sådan, som vi gerne vil leve det. De skal derfor helst undertrykkes eller om muligt fjernes. Problemet med denne holdning er, at det, vi kalder symptomer, ofte er organismens måde at fortælle os på, at noget er ude af balance. Hvis vi ignorerer disse beskeder eller endnu værre undertrykker dem, kan det føre til endnu værre symptomer og alvorligere problemer senere hen. Hvad værre er, lærer den, der handler sådan, hverken at lytte eller stole på sine følelsesmæssige reaktioner.

Om at transformere depressionen

Set i lyset af det ovenstående kan symptomerne på sygdom (fysisk eller psykisk) eller lidelse samt dine følelser over dem opfattes som budbringere, der kommer for at fortælle dig noget vigtigt og nyttigt om din krop, din psyke, dig selv. I gamle dage fik kongerne i nogle tilfælde deres budbringer dræbt, hvis de ikke brød sig om den besked, de kom med. Det svarer nogenlunde til at undertrykke symptomer eller sine følelser, fordi de er uønskede. Men at slå budbringeren ihjel og ignorere beskeden eller rase imod den er ikke nogen hensigtsmæssige måde at gribe ens helbredelse på. Den virkelige udfordring, når vi har symptomer, er at se, om vi kan lytte til den besked, de kommer med, og virkelig høre, hvad de siger, tage det til efterretning, med andre ord lære at være i fuldkommen samhørighed og forbundenhed med vores krop og psyke.

Når vi ikke tager disse beskeder alvorligt, enten gennem fornægtelse eller gennem alt for overdreven optagethed af symptomer, kan vi i nogle tilfælde komme til at sætte os selv i alvorlige dilemmaer. Kroppen vil som regel desperat forsøge at trænge igennem til dig med sin besked på trods af den dårlige forbindelse til dit bevidste nærvær.

Forvandlingen: om at begynde at lære at se det der er, mærke livet, leve livet

I den psykoterapeutiske proces vil terapeuten hjælpe dig med at forstå hvad det sker, og hvad du kan gør ved det. Oftest er der ikke noget af det man gør når humøret begynder at dale, der hjælper, for når man prøver at slippe af med depression ud fra den almindelige problemløsningsmodel, hvor man ”vil gøre noget ved” de der er ”galt”, gør man det blot værre for sig selv.

Du vil opleve at du vil blive støttet undervejs samt opfordret til at opøve forskellige holdninger som tålmodighed, medfølelse over for dig selv, åbenhed og nænsom vedholdenhed. Disse egenskaber kan medvirke til at man frigøres fra depressionens næsten lovmæssige forløb idet det på væsentlige områder minder om hvad der videnskabeligt er påvist: det er faktisk i orden at holde op med at løse problemet med det triste humør. Det er ligefremt klogt eftersom de sædvanlige problemløsningsmetoder næsten altid gør situationen værre. Netop i den proces kan en medfølende og aktivt nærværende terapeut gør en stor forskel.