Drømmegrupper

Alle drømmer cirka 2 timer hver nat. Alle kulturer tillægger drømmene betydning. Drømme har givet anledning til de mest dybdegående teorier om den menneskelige psyke. Men hvad betyder drømmene? Hvordan kan man arbejde med dem? Hvor kan man søge viden og hjælp til at forstå dem?

Jeg faciliterer og leder drømmegrupper, hvor medlemmerne arbejder sammen om deres drømme. I drømmegruppen tilstræber vi altid på at skabe en intim og fortrolig atmosfære og en form for drømmeværksted, hvor du med hjælp fra de andre, vil øve dig i at analysere drømme. Hver enkel deltager har en drøm med. Som leder er det mig der leder og guider deltagerne, men alle deltagere opfordres til at associere frit og med respekt over de andres drømme.

En af grundreglerne for alle drømmegrupper er, at der til enhver tid er fortrolighed iblandt deltagerne –

alt der foregår under vores sessioner i gruppen vil forblive i gruppen. En anden regel er, at ingen drøm betragtes som værende for lille eller ubetydelig – oftest selv et lille fragment af en drøm kan være enormt interessant at arbejde med. Det behøver ikke at være store eller meget markante drømme.

Gruppen mødes oftest hver anden uge. Der er også mulighed for at mødes en gang om måneden eller med anden hyppighed, hvis det ønskes.

Du er også velkommen til at samle selv en gruppe og henvende dig til mig, så aftaler vi nærmere detaljerne. Gruppen bør bestå af 3-5 deltagere. Det er min erfaring, at arbejdet i en drømmegruppe kan skabe en væksthusmiljø, som opleves enormt givende og meningsfuldt af deltagerne. At have muligheden for at mødes med sine medmennesker på et dybt plan fremmer den livslange lærings- og udviklingsproces vi alle sammen er underlagt.