Mindfulness

Erkendelsen af at tanker ikke er kendsgerninger, er relevant for alle. MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion – er en metode, som oprindeligt blev udviklet af den amerikanske videnskabsmand Jon Kabat-Zinn. Han var også grundlæggeren af Stressreduktionsklinikken på University of Massachusetts Medical Center, hvor over 20.000 mennesker siden 1981 har gennemført et MBSR-program.

Mindfulness har sine rødder i buddhismen, yoga og forskellige meditationstraditioner, hvor teknikken igennem årtusinder har været anvendt som et middel til at reducere fysisk og psykisk lidelse. Systemisk udvikling af mindfulness har altid været omtalt som kernen i buddhistisk meditation. Denne praksis har blomstret i de sidste 2600 år både i klostre og verdslige sammenhænge i mange asiatiske lande.

Metoden opfordrer den praktiserende til opøvelsen af positive kvaliteter såsom accept, nærvær, fordomsfrihed og sidst men ikke mindst medfølelse. Jon Kabat-Zinn (1990) opsummerer dens essens på følgende måde: ”essensen i mindfulness er udviklingen af almen kapacitet ved den menneskelig bevidsthed, en medfølende opmærksomhedsindstilling, der trænes og forbedres livslangt”.

Mindfulness er grundlæggende bare en speciel måde at være opmærksom på og et udtryk for det nærvær, der opstår, når man er opmærksom på denne måde. Det er en metode til at se ind i sig selv med henblik på selvudforskning og selvindsigt. Derfor kan man lære metoden og anvende den over hele verdenen, uden at forbinde den med østlig kultur eller buddhisme og uden buddhistiske læremestre til at godkende undervisningen. Mindfulness kan sagtens stå alene som et virkningsfuldt middel til selvindsigt og heling.

Vi har alle sammen evnen til at være nærværende. Det eneste der kræves er, at man udvikler sin evne til at være opmærksom og til stede i nuet, samtidig med at man afstår fra at dømme, eller i det mindste, bliver opmærksom på, hvor meget vurdering og fordømmelse der normalt foregår i hovedet på én. Opøvelsen af mindfulness har en afgørende betydning for de forandringer mange klienter oplever

En af de måder, man kan opfatte denne forvandlingsproces på, er ved at sammenligne mindfulness med en linse, der opfanger din bevidstheds spredte og reaktive energier og samler dem til en sammenhængende, livsgivende energikilde, der kan anvendes til problemløsning og heling (Kabat-Zinn, J., 2014).

Vejen til harmoni og balance – i pagt med dit indre

Det du kommer til at lære når du praktiserer mindfulness, vil komme fra dit indre og ikke fra en eller anden udenforstående autoritet, lærer eller trosretning. Det er bl.a. dine egne livserfaringer, efterhånden som dit liv udfolder sig fra det ene øjeblik til det næste, der i virkeligheden betyder alt. Det er min overbevisning, at du er ekspert i dit eget liv, din krop og bevidsthed. Eller du er i det mindste den, der har de bedste forudsætninger for at blive ekspert på dette område, hvis du iagttager dig selv omhyggeligt.

Vi spilder fuldkommen vanemæssigt og uden at vide det enorme mængder af energi på at reagere automatisk og ubevidst på den omgivende verden og vores egne indre oplevelser. Når vi praktiserer mindfulness kan vi i stedet udnytte og fokusere vores egen ’spildenergi’. Dermed lærer vi at falde så meget til ro, at vi kan hvile i kortere- eller længerevarende tilstande af velvære og afslapning, hvor vi kan føle os hele og som helstøbte og harmoniske mennesker.

Ved at opdyrke mindfulness vil du opdage, at du indeholder ’områder’ i dig selv, måske et nyt land, hvor der hersker ro, velvære og harmoni. Og det er ikke engang svært at komme til at lære dette land at kende og lære, hvordan du nemmere kan komme til at besøge det igen. Vejen er ikke længere væk end din egen krop, bevidsthed og dit eget åndedræt. Dette land, der består af ægte væren og årvågenhed, er altid tilgængelig for dig. Uanset hvilke problemer du har, er det ”land” altid til stede.

I 2014 var antallet af videnskabelig artikler, som påviste effekten af mindfulness ift. reduktionen af stress, depression og angst omkring 500. Antallet af disse studier er stødt stigende

stress psykoterapi

Stressbehandling København

psykoterapi mod depression

Depression

angst psykoterapi

Angst

sorg psykoterapi

Sorg

jungiansk analyse

Jungiansk Analyse

udvikling jungiansk psykoterapi

Udvikling

krise psykoterapi

Krise

drømmegrupper psykoterapi

Drømmegrupper