Stressbehandling København

I vores samfund er tid blevet den største stressfaktor – og mere til. Den digitale tidsalder med internettet, trådløst kommunikation og de sociale medier har gjort det muligt for os at være i forbindelse med hinanden 24 timer i døgnet alle ugens dage. Der er ingen tvivl om, at tiden går hurtigere og hurtigere, mens vi må jonglerer med flere og flere opgaver – både arbejdsmæssigt og privat. Det kan godt være, at vi har kontakt med mennesker over hele verdenen gennem Facebook-profiler, Twitter, Instagram og alt muligt andet, men til gengæld har vi oftest ikke særlig meget kontakt med os selv. Og måske har vi oven i købet så travlt eller er så opslugt af vore gøremål, at vi ikke engang lægger mærke til det. Vi kan risikere, at en dag bliver det hele for meget for os. Flere oplever stresssymptomer i forskellig grad på daglig basis.

Oplevelsen af at have stress – om grunden hertil er tydelig eller ej – er ofte en ensom oplevelse, som man ikke deler med andre. Måske fordi man mærker et indre eller ydre pres for at leve op til idealet om det perfekte, lykkelige menneske med det perfekte, lykkelige liv.

Det er en kunst at være i stand til at se vanskelighederne i øjnene, herunder det der stresser én, sådan at man kan finde virkningsfulde løsninger og opnår indre ro og harmoni. Når vi er i stand til at mobilisere vores indre ressourcer og se problemerne i øjnene på en kreativ måde, finder vi som regel ud af, at vi kan orientere os i den konkrete situation på en ny måde. Det er sådan, at selve det pres, problemet udøver, kan tit bruges til at hjælpe os med at finde frem til løsningen af problemet – på samme måde som en sømand kan sætte et sejl på en ganske bestemt måde for at udnytte vinden bedst muligt. Man kan ikke sejle lige ind i vinden, og hvis du kun kan finde ud af at sejle med vinden lige i ryggen, kommer du oftest kun derhen, hvor vinden fører dig. Men hvis du er i stand til at udnytte vindens energi og er tilpas tålmodig, kan du ofte komme derhen, hvor du gerne vil.

Om at lære dig selv bedre at kende og leve dit liv ud fra den du er

Hvis du gerne vil udnytte de kræfter, der kan være i dine egne problemer til at komme videre, er du nødt til at udvikle dine evner til at mærke dig selv, ligesom sømanden må have fornemmelse for båden, vandet, vinden og sin kurs. Du må lære hvordan du skal håndtere dig selv i alle mulige stressende situationer, ikke kun når solen skinner, og vinden blæser i den rigtige retning. Det kræver viden, øvelse og en del praktisk erfaring i al slags vejr at udvikle dine evner til at erkende og håndtere dine egne indre vejrsituationer.

Ved at begynde at udforske din indre verden vil du oftest opdage, at du indeholder ’områder’, hvor velvære, ro, klarhed og indsigt hersker. Det kan opleves som en opdagelsesrejse, hvor man pludselig støder på nyt land, som man ikke kendte eksistensen eller måske blot havde en svag fornemmelse af, men som viser sig at indeholde et væld af positiv energi til selverkendelse og heling.

Vejen ud af stress

At samtale med en psykoterapeut i en tryg atmosfære kan være en befriende oplevelse, idet det her bliver klart, at man ikke er det eneste menneske i verden, der har det sådan. Og man vil i de rette hænder opleve, at ens tanker og følelser bliver taget alvorligt og respekteret – at selv om det ikke er spor rart at have denne indre tilstand af stress, uro, smerte, ensomhed mm., så er det helt ok og ikke et tegn på, at man er et utaknemmeligt, unormalt, forkælet eller svagt væsen. Under den terapeutiske proces vil man kunne opnå indsigt i ens indre liv, lære sig selv, sine behov og sine grænser bedre at kende. Man vil kunne få kontakt til alle de indre styrker og ressourcer, som ethvert menneske besidder. Styrker og ressourcer, som man dog ikke har kunnet se og leve ud på grund af bl.a. de mønstre, ens tidligere liv har ført en ind i og de smertefulde tanker, følelser og handlemåder, der har været et resultat af disse mønstre.

Erkendelsen af at tanker ikke er kendsgerninger, er relevant for alle mennesker. Når der etableres en indre dialog med det ubevidste (fx under et psykoanalytisk forløb) samt når vi øver os i at praktisere bevidst nærvær (iht. MBSR*-principperne) er det denne ensidige indstilling til tanker vi arbejder med, dem hjælper os med at se forbindelsen mellem tanker og følelser. Opgaven består dog ikke blot i at blive mere bevidst om tankerne, men også i at blive bevidst om dem på en anderledes og ny måde.

 

*MBSR (Mindfulness-Baseret-Stress-Reduktion) er et system, der bruges med succes ift. håndtering og reduktion af stress. Videnskabelig studier udført på University of Massachusetts Medical Center (Kabat-Zinn, J., 2014) har bevidst, at regelmæssig praksis ift. MBSR-principperne kan medføre overbevisende resultater i form af, at angst og depression falder markant. Det samme gør sig gældende for angstanfaldendes hyppighed og voldsomhed. Læse mere om Mindfulness og MSBR under Mindfulness.