Psykoterapi København

Når du ønsker en dybdegående ændring i dit liv

Psykoterapi bygger på samtalen. Det er en samtaleform, der i en tryg og støttende ramme hjælper dig med at få indsigt i dine følelser, tanker og handlemønstre. At gå i terapi handler derfor om at være i proces. En proces, der involverer dyb selvrefleksion og sjælearbejde, der er tæt forbundet med din indre verden og dens symbolske materiale og som altid tager udgangspunkt i den konkrete situation du befinder dig i.

Svære og ubehagelige følelser og tanker bærer man ofte alene – deler ikke med andre – da det tit føles, som var man det eneste menneske i verden, der ikke magter livet. Denne oplevelse vil ofte medføre yderligere smertelige følelser, som for eksempel ensomhed, skamfuldhed, nedtrykthed, isolation og håbløshed.

At være menneske kan ofte føles som en svær kunst at mestre. Oplevelser af magtesløshed og frustration. Følelser af tomhed, meningsløshed og savn. Tanker om ikke at kunne det, man mener at burde kunne – ikke at være det, man ønsker at være.

Nogle gange kan man se, hvorfor man har det, som man har det. Der er måske nogle tydelige, ydre årsager til ens mismod. Man har måske været udsat for sygdom, en ulykke, utroskab, dødsfald, skilsmisse, er blevet fyret, svigtet eller lignende og er derfor i krise. Men andre gange kan man ikke pege på en bestemt årsag til ens indre smerte. Og set udefra har man måske mange af de ting, der for mange mennesker kendetegner et godt liv. Et lykkeligt ægteskab, velfungerende børn, et spændende job, gode venner og et hyggeligt, stabilt hjem. Så ens tilstand kan nemt opleves som uforklarlig, uforståelig – ja nærmest som at man er utaknemmelig. Men noget er ikke i balance indeni og det går ikke væk, uanset hvor mange gange, man tvinger sig selv til at fokusere på alt det gode, man har og tænke positive tanker.

Tilbage til barndommen

Baggrunden for disse svære og belastende følelser kan ofte findes i barndommen. Oplevelser af som barn ikke at blive set, hørt, rummet, elsket og forstået sætter spor i et menneske. Sådanne spor kan have mange former. Der kan for eksempel være tale om bestemte mønstre i tanke, følelse og handling, som kan skabe hindringer og problemer for ens livsudfoldelse som voksen. Dårlig selvværd. Problemer i ens relationer til sig selv, andre, arbejde, uddannelse og livsmål.

Sammen med en psykoterapeut kan du undersøge, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, som du ønsker at leve og dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt.

stress psykoterapi

Stressbehandling København

psykoterapi mod depression

Depression

angst psykoterapi

Angst

sorg psykoterapi

Sorg