Drømme og drømmeanalyser

Drømmeanalyse er et vigtigt element i den jungianske psykoanalytiske tradition og metode. Drømmen er en psykisk fænomen – den har sit udspring i den ubevidste psyke og registreres i den bevidste, dvs. drømmene kan også betragtes som impulser fra det ubevidste, der bliver spejlet i menneskes bevidsthed. I virkeligheden, alle de impulser, der dukker op fra det ubevidste, har symbolkarakter – således også drømmene. Symbolet er det ubevidste indholds mulighed for at komme til bevidstheden-både de fortrængte og de nyopdukkede.

Det ubevidste er et naturligt fænomen, som frembringer symboler, der viser sig at være meningsfulde. Drømme giver oftest højst interessante oplysninger, hvis man gør sig ulejlighed med at forstå deres symboler. I individuationsprocessen kan drømme i mange tilfælde være meget værdifulde vejvisere, så det kan være af stor betydning, at man lærer at forstå sine drømme så godt som muligt. Drømme kan derfor betragtes som porten til det ubevidste. Drømmene har deres eget symbolsprog, og for at forstå drømmenes budskaber må man lære at tænke symboler.

Drømmefortolkningen er en kompleks proces, og fortolkningsmulighederne er mange. En vigtig nøgle til forståelsen af en drøm er den sammenhæng, den optræder i, også kaldet drømmens kontekst. Til konteksten hører drømmerens associationer.

Det kan bredt forstået være tankeindfald og kropssprog, indre billeder og erindringer, som opstår under det terapeutiske arbejde. Ja, alt hvad der foregår i en analysetime, hvor der arbejdes med drømmen, kan vise sig at være værdifuldt materiale.

Drømmen kommenterer desuden altid på en eller flere følelsesmæssigt betydningsfulde begivenheder fra den foregående dag. Dette er et meget vigtig aspekt af drømmearbejdet, fordi drømmenes betydning på denne måde kan forankres i det praktiske hverdagsliv og ikke i den blå luft.

En særkende ved den jungianske drømmefortolkning er sammenligningen af drømmeelementerne med andet symbolsk materiale, også kaldet amplifikation eller symbolforstærkning.

Det vigtigste i analyseprocessen er, at forståelsen af ens drømme opnås i samarbejde mellem terapeut og klient, og om noget denne dialog sætter noget i gang, som bidrager til forandring og forvandling.