Åndedrættet – I.

Det er naturligt at tænke på vejrtrækningen som en selvfølge, der blot består af indånding og udånding af luft ind og ud af kroppen. Alligevel er det åndedrættet, der som instrument og som ressource fremfor alt influerer på vor kropsvitalitet og direkte påvirker vore følelser. Ved at trække vejret på særlige måder kan vi bringe vore travle tanker i ro, ændre vort humør, forøge vore livslængde, fjerne stress, vågne krystalklar i hovedet uden tre kopper kaffe, koncentrere os bedre, forbedre vor modstandskraft og sove en dybere, roligere søvn.

Fra det øjeblik vi fødes, til den dag vi dør, er vejrtrækningen en af de vigtigste faktorer til at holde vores krop i live og i orden. Alt for man ge af os trækker vejret sjusket og snyder vores krop for selve den ilt, der holder den i live.

Enhver af os trækker vejret på en særlig måde, der ikke ligner noget andet menneskes vejrtrækningsmønster. Den er lige så enestående og individuel som vort fingeraftryk. Hver følelse har sit eget individuelle vejrtrækningsmønster. Hvis vi er anspændte eller bange, bliver vort vejtrækningsmønster hurtigt og overfladisk. Når vi er afslappede og sover, bliver åndedrættet dybt og regelmæssigt, mens kroppen pumpes fuld af ilt. Den måde vi trækker vejret på, indvirker på vore tanker og følelser, og den måde vi tænker og føler på, indvirker på den måde vi ånder på.

Åndedrættet er en af de mest essentielle, sammensætte og livsnødvendige processer i kroppen. På den fysiologiske plane, er det et transportmiddel, en proces der ilter cellerne og fjerner kultveilte, der er et affaldsprodukt fra cellernes virksomhed. Alle kroppes funktioner er intimt forbundet med åndedrætsprocessen. Ulig de andre næringsstoffer, der tilføres kroppen, så so vitaminer, mineraler og proteiner, kan ilt ikke oplagres i kroppen, med må til stadighed erstattes. Hvert eneste minut vi er i live, kræves vi stadig og konstant tilførsel af frisk ilt. Hver der går vejrtrækningsprocessen enestående er, at den fungerer både automatisk (autonomt) og viljesbestemt (styret af vores bevidsthed). Til forskel for blodstrømmen eller hjerteslaget er vi i stand til at ændre frekvens og mønster i åndedrættet, når vi måtte ønske det. Det eneste der kræves er, at flytte vores bevidsthed på åndedrættet – det som jeg betegner som ”den bevidstgjorte åndedrættet”, med henblik på at forbinde sig med dets enormt helende potentiale.

På det psykologiske plan – fordi åndedrættet er så intimt forbundet med hver af vore tanker, følelser og gerninger, så kan vi, ved at øves os i at udvide vores bevidsthed om det, til stadighed ”genforbinde” os med vores indre verden – fra de fysiologiske processer, tankerne og de subtile følelser samt sindsstemninger, til opdagelsen og kultiveringen af ens egen indre stemme. Den sidstnævnte giver sig også til kende i symbolsk form i vores drømme, fantasier eller visualiseringsøvelser. Den bevidstgjorte åndedræt kan bruges med succes til at berolige sindet i stormvejr (f. eks. ved angst, depression, stress). Vi spilder fuldkommen vanemæssigt og uden at vide det enorme mængder af energi på at reagere automatisk og ubevidst på den omgivende verden og vores egne indre oplevelser. Når vi praktiserer bevidst vejrtrækning, kan vi i stedet udnytte og fokusere vores egen ’spildenergi’. Dermed lærer vi at falde så meget til ro, at vi kan hvile i kortere- eller længerevarende tilstande af velvære og afslapning, hvor vi kan føle os hele og som helstøbte, harmoniske mennesker.

At rette ens bevidsthed og opmærksomhed mod ”ånd-ed-rættet” giver mulighed for at forbinde sig med de højere aspekter i os – vores sjæl eller ånden i os. Derfor kan den bevidstgjorte åndedræt også fremme dialogen med vores indre, sætte rammende for en daglig praksis baseret på nærvær og heling.

I de følgende blogindlæg vil jeg præsentere forskellige teknikker, som kan være til din inspiration. Hver af disse øvelser er udformet til at tjene et specielt formål. Følge vejledningerne omhyggeligt. Når du først er begyndt på disse programmer, vil det vise sig, at du på mange måder får det helt anderledes. Efterhånden som åndedrættet bliver dybere og fuldere, vil du opnå en almen forøgelse af hele dit velbefindende.

Vores unikke måde at være i verdenen på bæres af åndedrættet. Vil du lære hvordan du kan kanalisere dens potentiale til et højere formål? (Læs videre i “Åndedrættet II” eller “Åndedrættet III“.)

Se alle blogindlæg

Du kan altid ringe til Karolina Nørby på tlf. 30 49 30 50, hvis du har nogle spørgsmål