Hvad kan man gøre for at huske sine drømme

Den vigtigste forudsætning for at man kan huske sine drømme, er naturligvis, man beslutter sig til det, dvs. vender sin opmærksomhed mod den verden, vi forlader, når vi vågner.

Man skal sørge for, at der er tid og ro til ligesom at ”vende sig bagud” under opvågningsprocessen, dvs. at man må stille vækkeuret til at ringe 10-15 min. før man skal op. Det kan være en hjælp at blive liggende i opvågningsstilingen, mens man prøver at huske tilbage, da det ar vende sig eller rejse sig op allerede vender tankerne fremad mod dagens dont. Og så skal man selvfølgeligt have blyant og papir liggende parat ved siden af sengen, så man ikke først skal til at stå op og lede efter det.

Skriv så alt hvad du kan huske, også detaljer som ved første øjekast synes uvæsentlige. Tit kasserer man en del drømme, fordi de ”bare er noget volapyk” eller handler om dagligdags ting, f.eks. ens arbejde. Skriv alt ned alligevel, det kan sagtens vise sig at indeholde værdifulde synsvinkler eller detaljer, når man får tænkt lidt over det. Skriv en bemærkning om stemningen i drømmen. Det kan også være en god ide at give sin drøm en overskrift, for dermed gør du dig nogle tanker om det væsentlige i den.

Hvis der er strukturer, tegn eller billeder i drømmen, der er svære at omsætte til ord eller som ses særlig tydeligt, så tegn det, gerne med farver. Tegning kan være en særdeles god måde at begribe en drøm på.

Hvis der er tale om længere drømme, kan det betale sig at skrive nogle stikord ned, før du skriver drømmen i sin helhed, så husker man bedre at få det hele med.

Når man har vænnet sig til at skrive sine drømme ned, og dermed oparbejdet en slags ”forhold” til sit ubevidste, kan man om aftenen på et bestemt tema, man gerne vil have belyst, eller ligefrem stille et spørgsmål til det ubevidste. Som regel får man et svar, eller i hvert fald en reaktion-men tror nu ikke, det altid bliver serveret på en måde, der er ligetil at forstå, eller at du nødvendigvis får serveret en løsning på dine problemer. For drømmenes sprog er symbolsk og billedligt, og udtrykkes tit på uventede og fremmedartede måder. Og i en konfliktsituation vil en drøm måske bringe en række faktorer op og sætte dem sammen op til en historie, som kan bringe dig frem til en helt ny position i forhold til den synsvinkel, du sad fast i.

Se alle blogindlæg

Du kan altid ringe til Karolina Nørby på tlf. 30 49 30 50, hvis du har nogle spørgsmål